I det karga Bohuslän drog den Schartauanska väckelsen fram mot bakgrunden av fattigdom och ensamhet.

I dessa kustbygder blev Jesus och de övriga bibliska gestalterna levande och personligen närvarande i det dagliga livet.

Klicka på bilderna för att förstora

Batseba i norra Bohuslän (Killingholmen)
Jungfru Maria i norra Bohuslän
Man levde i en tro med stränghet och stora krav. Med Kristus som förebild arbetade man i den dagliga kallelsen som om varje dag var den sista. Alltid på väg till målet: det eviga livet.
Kristus korsfästes på Killingholmen i norra Bohuslän
Kallelsen i norra Bohuslän. Arbetet var speciellt i Guds dolda plan med ens liv. Man skulle sträva och arbeta så länge en orkar. Och reda sig själv.
Jesus predikar på Killingholmen i norra Bohuslän
Jungfru Marias död på Killingholmen i Norrra Bohuslän
På ett café i norra Bohuslän
Rossöhamn och Tjärnö kyrka
Stadsbesök i norra Bohuslän.
Maria och Jesusbarnet i norra Bohuslän
Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten, där jag finner ro. Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ty Du är med mig .............................................................................................................................. Begravning i Norra Bohuslän: Allt omkring oss har fallit sönder. Vår vilja att leva är borta. Vi står här nakna och avskalade med en sorg som är ett hav utan botten. Dagarna är tunga av saknad och nätterna tar aldrig slut.
Människan kan inte förtjäna frälsningen genom goda gärningar eller fromt beteende . Hon skall förlita sig på Guds fria och oförskyllda nåd och förbli i sin gärning under trofast arbete och bön.
Nådatiden i det Schartauanska Bohuslän: En helig utmätt tid, där varje dag är dyrbar tills cirkeln sluts och man får avlägga det jordiska och gå in i evighetens nu
Varje människa har sin unika uppgift. På denna plats i tillvaron skall man førbliva och så samvetsgrant och flitigt som möjligt utföra sin dagliga gärning. Man skall inte beställsamt blanda sig i andras gärning utan hålla sig till sitt.
Guds nåd är fri men varje människa har ansvar för sitt liv och måste välja om och hur man mottager nåden. Man kan inte skylla ifrån sig på andra eller på olyckliga omständigheter.
Är detta allt?
Långebrygga: här föddes mina barns mormor
Predikaren i norra Bohuslän
Guds nåd i ett kloster i norra Bohuslän
Begravning på Killingholmen i norra Bohuslän
Kung David i norra Bohuslän
Torpare på Rossö 1866
Rossöhamn 1866
The return of G as an angel 1866
Människan kan inte förtjäna frälsningen genom goda gärningar eller fromt beteende . Hon skall förlita sig på Guds fria och oförskyllda nåd och förbli i sin gärning under trofast arbete och bön.