Sjukhuset och döden
Om sorgen, döden och de anhöriga på en intensivvårdsavdelning. 
 

Klicka på rubrikerna till vänster och på bilderna

Illustrerade dikter från ett sjukhus av Elsa Lena Ryding, 

Norra Bohuslän och Kristus
I dessa karga kustbygder blev Jesus och de övriga bibliska gestalterna levande och personligt närvarande i det dagliga livet

Medkänslans gränser 

En enda, men en avgörande, dygd saknar vi: Medkänslan med dem som står utanför vår egen familj, släkt och grupp.

Porträtt och människor

Curriculum vitae 
och 
Kommande utställningar
(Klicka på rubriken till vänster)

GÄSTBOK

klicka på rubriken till vänster om Ni vill skriva en kommentar

Artiklar

Klicka på rubriken till vänster

"En film om livet" av Hans Huldt, Elias Ahlvin och Sten Ahlvin: youtube/MuiPOH3qYRI (markera adressen, kopiera den och gå in på "youtube" och klistra in.)