«Under naglarna» er et av diktene som gynekologen Elsa Lena Ryding har skrevet, og som anestesilegen Hans Huldt har innarbeidet i bildene sine ©