Civil status:        Gift. Fyra barn

 

                         Anestesi och

                          intensivvårdsöverläkare

                             

                         Bott och arbetat utomlands:

                         Kuwait, Nya Zeeland,

                         Saudi Arabien,

                         Norge 

Examina:            Psykologi, Pedagogik

                           och Sociologi

                         vid Lunds universitet 1957-59

                         Med. Lic. 1967

Intressen:          Konsthistoria, musik, historia,

                          biologi och segling             

                    

Namn:    
 Hans Erik Huldt

Adress:    

 S:t Clemensg. 27,

 25234 Helsingborg,

Adress:      Långesandsv.33

           45295 Strömstad

 

 

Mobil:       0733 428013

E.mail :

huldthans@gmail.com

Hemsida:

www.hanshuldt.se 

Klicka för att förstora