ATT RÖRA VID

 
Att röra vid det onda
att känna dess plats
Handen söker och tvekar
rädd att skada
rädd att inte nå
Min smärta
möter din smärta
blick i blick
och kropp
emot kropp