Leva med min smärta

säger dom

Då nickar jag lydigt

Behåller hemligheten:

jag kunde inte konsten utan

 

 

Leva, vem kan leva...

Doktorn och kuratorn kan leva

verkar det som

eller är det bara nys

något som de hittar på

för att hålla mig tyst

 

Jag vågar inte tala om

att jag inte kan lära mig

Vill inte uthärda

bara stänga av

vill bara känna skiftet

när värken släpper

och den värld man tar för given

blir gyllene av brist på smärta

 

Jag är ett hopplöst fall

olämpligt operera

olämpligt med tabletter

Nu vill man jag ska leva

 

 

         Elsa Lena Ryding