UTSIKT FRÅN INTENSIVVÅRDSAVDELNINGEN VID HELSINGBORGS LASARETT

 

Ovanför hustaken

går båtar av och an

Stora tunga färjor

dyker upp ur dimman

pressar sig fram

farligt nära och in

under strandkanten

 

Här innanför

rör vi oss bland kropparna

kämpande eller bortynande

i ett oförklarligt mönster

Vi är innestängda

med det maskinella döendet

och de ställföreträdande likvakorna

Vi bäddar mjukt åt de sargade

och längtar befrielsen

för de i förväg dömda

men barnets vita död

skär obarmhärtigt genom

allt vi med möda samlat

till vårt försvar

 

Omöjligt att fly

Omöjligt att urskilja

fartygens konturer

i den tätnande dimman

 

         Elsa Lena Ryding