Medkänslans gränser 
En enda, men en avgörande, dygd saknar vi: Medkänslan med dem som står utanför vår egen familj, släkt och grupp.

I Guds händer
Cromwell

Min Gud!

Huru underbart är inte Ditt verk!
Du har givit oss kärleken: Till vår familj, till naturen , till musiken och till våra berättelser. 

Du har givit oss ett förstånd och en förmåga att utforska det okända.

Du har givit oss mod.

Du har givit oss tron, förtröstan på Dig.


Men en sak har Du inte givit oss: Medkänslan med dem som står utanför vår familj, vår släkt, vår stam.

Varför?

Var det priset för vår överlevnad.

Var det straffet för att vi åt äpplet?

Detta är vår arvsynd som vi alla delar, vår enda synd av betydelse, denna brist på en förmåga som Du kunde ha givit oss.

           Hans Huldt