Medkänslans gränser 
En enda, men en avgörande, dygd saknar vi: Medkänslan med dem som står utanför vår egen familj, släkt och grupp.

I Guds händer
Cromwell