I det karga Bohuslän drog den Schartauanska väckelsen fram mot bakgrunden av fattigdom och nöd.

I dessa kustbygder blev Jesus och de övriga bibliska gestalterna levande och personligen närvarande i det dagliga livet.

Klicka på bilderna för att förstora

Batseba i norra Bohuslän (Killingholmen)
Jungfru Maria i norra Bohuslän
Man levde i en tro med stränghet och stora krav. Med Kristus som förebild arbetade man i den dagliga kallelsen som om varje dag var den sista. Alltid på väg till målet: det eviga livet.
Kristus korsfästes på Killingholmen i norra Bohuslän
Kallelsen i norra Bohuslän. Arbetet var speciellt i Guds dolda plan med ens liv. Man skulle sträva och arbeta så länge en orkar. Och reda sig själv.
Jesus predikar på Killingholmen i norra Bohuslän
Jungfru Marias död på Killingholmen i Norrra Bohuslän
På ett café i norra Bohuslän
Rossöhamn och Tjärnö kyrka
Stadsbesök i norra Bohuslän.
Maria och Jesusbarnet i norra Bohuslän
Begravning i Norra Bohuslän: Allt omkring oss har fallit sönder. Vår vilja att leva är borta. Vi står här nakna och avskalade med en sorg som är ett hav utan botten. Dagarna är tunga av saknad och nätterna tar aldrig slut.

Kristus korsfäst i Norra Bohuslän

Är detta allt?
Långebrygga: här föddes mina barns mormor
Predikaren i norra Bohuslän
Guds nåd i ett kloster i norra Bohuslän
Begravning på Killingholmen i norra Bohuslän
Kung David i norra Bohuslän
Torpare på Rossö 1866
Rossöhamn 1866
The return of G as an angel 1866

Fattigdomens och väckelsens Bohuslän 1868

Dödens ängel