(SJÄLV)PORTRÄTT

 

Du bor uppe på landborgen

S:t Clemens gata 27

Utsikten är fantastisk

över Dina inälvor

 

Lungorna, de stora kärlen,

mystiska mediastinum

och det eldröda hjärtat

 

I buken är det rörelse

men levern ligger fast där,

spyr galla i skymundan,

pratar allvar med mjälten

 

Du håller om Dig

som om Du skulle brista

Din blick är skygg

bakom stora glasögon

 

Ditt hjärta brinner och slår

Ännu

 

                  Elsa Lena Ryding