click to enlarge

Utställningar:

Bibliotek
Medicinskhistoriska museet
i Helsingborg
Medicinskhistoriska museet
i Göteborg
Konstföreningen i Sandnessjöen
Konstföreningen i Värnamo
Trelleborgs konstmuseum
Galleri Hoffner, Stockholm
Malmö konsthall
Vikingsbergs konstmuseum
i Helsingborg

Gallari Flesser, Båstad, februari 2013

och

Galleri Viktoria, Göteborg, mars 2013

Påskutställning på Galleri Flesser
Båstad
mars 2013

Bokmässan sept 2013 i Göteborg

Växjö domkyrka okt 2013

Gutenberghuset Mariestad mars 2015

Höganäs konsthall 18 feb-17 april 2017


Representerad med en större tavla
i Medicinsk-historiska muséet i Helsingborg

Gutenberghuset Mariestad 2015

Höganäs konsthall 18 feb-17 april 2017

Galleri Viktoria i Göteborg 2013
Bokmässan i Gbg 2013
Utställning i Växjö domkyrka oktober 2013: 28 tavlor utmed väggarna
Växjö domkyrka okt 2013
Växjö domkyrka okt 2013
Vxjö domkyrka okt 2013

Medicinskhistoriska muséet i Helsingborg. januari 2016

Föredrag och utställning med
Hans Huldt
och
Elsa Lena Ryding.

Tidstavlan i Medicinhistoriska museet i Helsingborg

Malmö kongresshall
34th SSAI congress
6-8 sept 2017